Month: December 2019

การใช้ Social Media หลังการเลือกตั้ง

การใช้ Social Media หลังการเลือกตั้ง การใช้ Social Media หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีนักการเมืองในซีกรัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ช่องทาง Social Media ในการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น…